IMRANNama: IMRAN
Jabatan: KADUS ATAS
NIP: -

Nama                  : Imran

Tempat/Ygl lahir  : kampung apa/7-1-1993

Jenis kelamin      : Laki-laki

Alamat                : Kampung Apar

Agama                : Islam

Status kawin       : Kawin