MUTIA AZWERI, Amd.KebNama: MUTIA AZWERI, Amd.Keb
Jabatan: KAUR UMUM & TU
NIP: -

Nama                  : Mutia Azweri.Amd.Keb

Tempat/Ygl lahir  : Kurai Taji/18-10-1991

Jenis kelamin      : Perempuang

Alamat                : Kampung Apar

Agama                : Islam

Status kawin       : Kawin