Semangat Kerjasama dengan Bergotong Royong

Semangat Kerjasama dengan Bergotong Royong

2 October 2020 0

Minggu, (27/09/20) Kehidupan masyarakat tidak terlepas akan adanya interaksi sosial antar sesamanya. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri, melainkan memerlukan orang lain dalam […]