Struktur Organisasi

Jabatan: KASI KESEJAHTERAAN
Nama Pejabat: Detail Pegawai MIRNA MISLUNA,A.Md
NIP: -

Nama                  : MIRNA MISLUNA,A.Md

Tempat/Ygl lahir  : Kampung Apa /26-051994

Jenis kelamin      : Perempuan

Alamat                : Ds.Atas Kampung Apar

Agama                : Islam

Status kawin       : Kawin