Struktur Organisasi

Jabatan: KADUS ATAS
Nama Pejabat: Detail Pegawai IMRAN
NIP: -

Nama                  : Imran

Tempat/Ygl lahir  : Kampung Apa / 07-01-1993

Jenis kelamin      : Laki-laki

Alamat                : Kampung Apar

Agama                : Islam

Status kawin       : Kawin