Struktur Organisasi

Jabatan: OPERATOR DESA
Nama Pejabat: Detail Pegawai NURHAYATI
NIP: -

Nama                  : NURHAYATI

Tempat/Ygl lahir  : Kampung Apar / 12-12-1977

Jenis kelamin      : Perempuan

Alamat                : Kampung Apar

Agama                : Islam

Status kawin       : Kawin