Struktur Organisasi

Jabatan: KADUS TENGAH
Nama Pejabat: Detail Pegawai MAIRIZAL
NIP: -

Nama                  : Mairizal

Tempat/Ygl lahir  : Kampung Apar / 06-05-1973

Jenis kelamin      : Laki-laki

Alamat                : Lubuk Ipuh

Agama                : Islam

Status kawin       : Kawin