Struktur Organisasi

Jabatan: KAUR UMUM & TU
Nama Pejabat: Detail Pegawai MUTIA AZWERI, Amd.Keb
NIP: -

Nama                  : Mutia Azweri.Amd.Keb

Tempat/Ygl lahir  : Kurai Taji/18-10-1991

Jenis kelamin      : Perempuan

Alamat                : Ds.Baruh Kampung Apar

Agama                : Islam

Status kawin       : Kawin