Struktur Organisasi

Jabatan: KADUS BARUAH
Nama Pejabat: Detail Pegawai RAHMAD ALHADI,S.Pd
NIP: -

Nama                  : Rahmad Alhadi.S.Pd

Tempat/Ygl lahir  : Curup / 19-08-1995

Jenis kelamin      : Laki-laki

Alamat                : Kampung Apar

Agama                : Islam

Status kawin       : Belum Kawin