Struktur Organisasi

Jabatan: KASI PELAYANAN
Nama Pejabat: Detail Pegawai WIDRAWATI
NIP: -

Nama                  : WIDRAWATI

Tempat/Ygl lahir  : Palak Aneh /06-08-1989

Jenis kelamin      : Perempuan

Alamat                : Ds.Tengah Kampung Apar

Agama                : Islam

Status kawin       : Kawin